top of page

Imponerad av denna superfighter

Sitter och läser om Sharon Stones kamp tillbaka till livet och karriären efter en stroke hon fick för 14 år sedan – är så imponerad! Har man levt nära en människa som drabbats av stroke och träffat många, många som fått sina liv förstörda så förstår man vilken otrolig viljestyrka och livsgnista denna kvinna har. Sen är det ju få som känner till att de flesta blir personlighetsförändrade efter en stroke och det är det som är den stora orsaken till att skilsmässofrekvensen är extremt hög, för några år sedan var det mer än 85% som skiljde sig efter en stroke. Arbetade tätt med Stroke-Riksförbundet när jag tillsammans med Rex Brådhe producerade filmen ”Det Nya Livet”. Varje dag tackar jag för min hälsa och hoppas att färre och färre kommer att drabbas. Var lyhörd för vad din kropp behöver och öka din kunskap om hur du ska ta hand om dig för att inte drabbas ...

 


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page