top of page

Varför sätta in en kreatör i ett fack?

Hela mitt vuxna liv har jag fått förklara varför jag undvikit att specialisera mig inom ett område – och jag tror att de flesta kreatörer känner igen sig i det. Det är därför vi kallas kreatörer. Vi vill skapa och vi provar oss fram inom olika uttrycksformer. Jag känner faktisk ingen kreatör som bara är bra på en sak. Sen är det klart att någon kanske är starkare på att skriva än att göra något grafiskt, kanske är bättre på att skriva musik eller att sjunga eller varför inte måla eller inreda. Det mesta går hand i hand och många uppdragsgivare börjar inse vilken gåva det är att ha att göra med en ”polygrip” istället för en hammare. Det är jag tacksam för!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page