top of page

ATT SPINNA ETT KREATIVT NÄT

Här trivs jag och fungerar som bäst – i en kreativ process med andra kreatörer eller som en del av en arbetsgrupp hos en kund. Att gå in med fräscha ögon och göra en analys av uppgiften och sedan hitta en idé som går att utveckla – oavsett om det är så basalt som en grafisk identitet eller om det är en helt ny affärsidé som ska utvecklas och marknadsföras.  

   Glädjen att handplocka rätt människor och underleverantörer inom olika yrkesgrupper för att nå bästa möjliga resultat på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för uppdragsgivaren.

     Efter trettio år i branschen har nätverket vävts ihop och vuxit åt många olika håll eftersom det är omöjligt att vara bäst på allt. Lång erfarenhet och fingertoppskänsla har lett mig till andra som är skickliga inom sitt område och det är en trygghet att ha dem som co-drivers i mitt egenspunna nät.

 

bottom of page